Sense sostre, una necessitat coberta pel consistori juntament amb Càritas

Qualsevol publicació que vulgui ser plural ha de donar veu a tothom. Com que aquesta és la nostra voluntat, reservem un espai perquè els nostres lectors puguin enviar-nos els seus articles. Per tant, si teniu res a comentar, criticar, agrair o valorar, no dubteu en escriure'ns una carta a la directora i la publicarem a El Lector Opina. Ens els podeu fer arribar a l'adreça tarrega@segre.com juntament amb les vostres dades personals.

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL, TREBALL I FAMÍLIA DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

CÀRITAS PARROQUIAL DE TÀRREGA

A la Nova Tàrrega del 18 de gener d'aquest any, un lector es preguntava què és el que Tàrrega, el seu Ajuntament i els agents socials  fan amb els sense sostre.

Ho explicarem d'una forma breu:

Tàrrega es troba en una cruïlla de camins. Això fa que passin moltes persones i que algunes, puguin tenir necessitats econòmiques, de descans i d'alimentació per poder seguir el seu viatge.

L'Alberg de Transeünts de Càritas Parroquial de Tàrrega acull  aquestes persones.

La intervenció de la Policia Local, en la seva labor de patrulla i control dels carrers de la ciutat, contribueix que aquelles persones que es trobin en aquestes circumstàncies sàpiguen on podran rebre l'atenció que els falta.

L'Alberg per a les persones sense sostre funciona des de 1975 i el nombre de persones ateses l'any 2018 ha estat de 547 amb 1.042 pernoctacions.

Aquest Alberg també dóna una atenció a persones de Tàrrega que viuen en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió. En aquest cas funciona com a centre de dia i ofereix serveis d'estada, dutxa, neteja personal, cafè i berenar i refugi a l'hivern. El 2018 es varen fer 495 serveis i es van atendre 20 persones. 

En situació de baixes temperatures o d'inclemències com neu, l'operació iglú dóna acollida a aquells sense sostre que ho necessiten i volen acollir-s'hi tants dies com calgui.

El procediment quan una persona arriba a l'Alberg és: 

  • Acollida inicial per la treballadora social. Es fa una entrevista on es recull les seves dades i s'escolta la demanda que realitza. En funció de la problemàtica de cada persona, hi ha dos línies d'actuació: l'Assistencial, que ajuda la persona a cobrir les necessitats bàsiques; i la Promocional, per ajudar-lo a veure la seva situació, motivant-lo pel canvi i valorant possibles solucions o alternatives. 
  • Allotjament (dormir, dutxa). 
  • Taller ocupacional becat. 
  • Alimentació: berenar/ressopó(cafè, galetes, suc o torrades), entrepà –el dia d'arribada– i esmorzar, dinar i sopar –el dia d'ocupació. 
  • Roba (que es facilita al taller ocupacional). 
  • Seguiment personal, orientació, informació. 
  • Derivació a centres especialitzats. 

En els casos on cal una intervenció social, es realitzen les coordinacions i derivacions pertinents amb els serveis socials o altres serveis especialitzats. 

Cal destacar que cada persona té la llibertat de prendre les seves decisions per quedar-se o marxar.

L'Alberg pot acollir fins a 12 persones cada dia.

L'estada a l'Alberg oscil·la d'un a tres dies. Pot ser més llarga en funció de les necessitats ambientals, gelades, neu... En aquest moment està activada l'operació Iglú i s'han fet 9 atencions.

L'Alberg dels sense sostre funciona tot l'any.

L'horari d'atenció és:

De dilluns a divendres: 

  • A l'Alberg, les treballadores socials atenen els necessitats de 4 a 6 de la tarda i de 2/4 de 8 a les 10 del vespre.
  • A l'oficina de Càritas (C/ Llevant s/n – Pol. Industrial Riambau) atenem les necessitats al matí. 
  • Els caps de setmana o festius i fora dels horaris de les professionals, la Policia Local de Tàrrega allotja les persones a l'Alberg i els facilita un val per un entrepà que van a buscar al Bus Bar.

Aquestes són les accions que es duen a terme a Tàrrega amb els sense sostre de forma coordinada entre l'Ajuntament i Càritas.

Agraïm tant a Nova Tàrrega com al Lector opina que ens hagin donat l'oportunitat d'informar d'aquesta tasca i que tots els lectors podran valorar i jutjar per ells mateixos. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article