Llums i ombres de la nostra economia actual

Nascut a Tàrrega. És llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques, màster en Dret de l'Empresa i dels Negocis, graduat en el PDD per el IESE, tècnic en la Unió Europea per l'Escola Diplomàtica, professor de la Universitat de Negocis ESADE, exdirector general i conseller delegat de diverses empreses del Grup Agrolimen i del Grup Borges. Col·labora amb Nova Tàrrega des de fa anys amb articles d'opinió que giren entorn de l'economia i el dret. El trobareu sota l'epígraf d'Economia política.

L'economia espanyola presenta a dia d'avui llums i ombres importants. La bona notícia és que mantenim un creixement per sobre de la majoria dels països de la Unió Europea, tot i que aquest es moderarà en el proper trimestre.

El consum intern de les famílies està tirant amb més força que els anys precedents, cosa que està sent el principal motor del creixement actual del nostre país, un dels més alts de la Unió Europea.

Aquest creixement del consum intern es deu fonamentalment a l'augment de la creació de llocs de treball, la baixa inflació i l'augment dels salaris.

La caiguda de la demanda de l'electricitat, combustibles, béns de consum importats, etc., està fent baixar els preus del petroli, cosa que està contribuint a una tendència sostinguda a la baixa de l'índex de preus.

L'augment del poder adquisitiu de les famílies ve donat per una millora salarial dels últims convenis col·lectius pactats, que se situen per sobre de l'índex d'inflació. A més de la pujada del 22% del salari mínim interprofessional, que el va situar en 900 euros mensuals. 

No obstant això, l'ocupació s'ha començat a desaccelerar a partir del mes de juliol, i s'ha situat en aquest mes en la xifra més baixa des del 2012. La conseqüència serà que durant el mes d'agost s'hauran destruït 200.000 llocs de treball, per tant, d'afiliats a la Seguretat Social, en aquest mes també, s'ha produït un augment de l'atur per les circumstàncies típiques de l'època estival. La major ocupació pel turisme no compensa la caiguda d'activitat d'aquesta època de l'any.

En el primer trimestre el saldo al compte corrent (diferència entre exportacions i importacions) va ser negatiu, cosa que trencava la tendència positiva dels darrers sis anys. Les empreses cada vegada tenen més dificultats per exportar a causa de la pèrdua de competitivitat i els problemes aranzelaris per les tensions existents en els mercats internacionals.

Les empreses estan ralentitzant les seves inversions, a causa de les incerteses existents en l'actual món global. Alemanya i Itàlia estan patint la recessió del sector de l'automòbil, la volatilitat dels mercats financers, la transformació de l'economia xinesa, la irrupció de Boris Johnson al Regne Unit i la seva determinació de treure el seu país de la UE de mala manera el dia 31 d'octubre, la guerra comercial de Trump amb mig món, però especialment amb la Xina i la UE. 

Es necessita en aquest país un govern estable, que prengui les mesures i reformes necessàries, que retornin en el possible l'estabilitat que les empreses necessiten per tornar a invertir i crear ocupació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article