La informació i el poder decisori de l'economia oculta (i 4): l'economia circular

Em dic Manel Medrano i Garcia. Vaig néixer en 1955 a Barcelona. Sóc economista i docent. El meu credo és l'humanisme i la societat. M'encanta aprendre, sentir i compartir. La literatura, viatjar, l'art, la música i el cinema són els vehicles de la meva curiositat existencial.

Vaig arribar a Tàrrega com a professor el 1980. M'encanta l'entorn i la gent d'aquestes comarques.

Sóc admirador de l'obra de Madern, Pedrolo, Costafreda i Margarit, i de tants altres artistes que, fins i tot més enllà de la seva existència, han donat i donen tanta vida, forma i color a aquestes contrades. I només m’estic d'absentar-me'n quan es tracta de viatjar per cercar d'altres paisatges i somriures, o quan sento la necessitat de trobar una nova tonalitat del blau del cel marí.

Bones notícies! L'ecologia com a necessitat ha entrat als despatxos de la Comissió Europea. I de retruc, a l'economia. És poc coneguda i crec que s'ha fet molt poca difusió sobre quelcom per al món de les petites i mitjanes empreses: una informació que crec que serà de gran impacte a Europa, aviat sense el Regne Unit, la pròxima dècada. Com a continuïtat del que es va aprovar a partir del 2015 a les Nacions Unides, i en coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): creixement, inclusió social i protecció del medi ambient; la UE ha desplegat un fort impuls a la temàtica econòmica empresarial ambiental per al 2020-2030, en l'àmbit de l'economia circular o economia verda.

Amb la prioritat de convertir-se en una economia sostenible i establint ambiciosos objectius en matèria d'acció pel clima i l'eficiència energètica, la iniciativa en favor de les petites empreses (Small Business Act, SBA) que ha posat en marxa la UE pretén aconseguir facilitar que les pimes converteixin els desafiaments mediambientals en oportunitats de negoci i de millora de qualitat de vida.

El Pla d'Acció Ecològic" (GAP, per les seves sigles en anglès: Green Action Plan) estableix una orientació clara i un marc en el qual la UE, en cooperació amb els estats membres i les regions i amb la col·laboració imprescindible d'empreses, institucions i consumidors, té intenció d'ajudar les pimes a aprofitar les oportunitats de negoci que ofereix la transició a una nova economia. 

Aquest pla té per objecte: 1) millorar l'eficiència en la utilització dels recursos de les pimes europees; 2) recolzar la iniciativa empresarial verda; 3) explotar les oportunitats que presenten unes cadenes de valors més verds, i 4) facilitar l'accés al mercat a les pimes ecològiques.
Però per a les pimes que busquen desenvolupar un producte innovador dins d'una economia circular, l'accés a fonts adequades de finançament és clau. Efectivament, els productes innovadors requereixen sovint una forta inversió inicial. En aquest sentit, les campanyes de crowdfunding han demostrat ser un bon instrument complementari per adquirir aquests fons d'inversió. La Comissió, conscient de l'important paper dels diferents models de finançament col·lectiu, va presentar el document Alliberar el potencial del microfinançament col·lectiu en la Unió Europea. L'augment dels fons per a la investigació i la innovació a través del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE Horitzó 2020, en el seu pla de treball per 2016-2017 també s'entén com un pas important per millorar l'accés al finançament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article