Subscripció

Tria la subscripció que més s’adapti a les teves necessitats

  • Edició paper: Gaudiràs de la revista en paper cada setmana a casa teva.

Preu edició: 2,30 €

Subscripció anual: 110 €

Subscripció anual a l'estranger: 120 €

  • Edició digital: Gaudiràs de la revista en format PDF des de qualsevol dispositiu electrònic. Per comprar la revista en format digital cal accedir a iQuiosc.cat

Preu edició: 1,99 €

Preu subscripció anual: 99,99 €

––––––––––––––––––––––––
Les subscripcions es renoven automàticament si el subscriptor no expressa el contrari.