Proposta a les candidatures de cara a les properes les eleccions municipals

Qualsevol publicació que vulgui ser plural ha de donar veu a tothom. Com que aquesta és la nostra voluntat, reservem un espai perquè els nostres lectors puguin enviar-nos els seus articles. Per tant, si teniu res a comentar, criticar, agrair o valorar, no dubteu en escriure'ns una carta a la directora i la publicarem a El Lector Opina. Ens els podeu fer arribar a l'adreça tarrega@segre.com juntament amb les vostres dades personals.

GRUP D'ECOLOGIA I MEDI AMBIENT

Des del Grup d'Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega, hem recollit propostes de diferents ciutadans per traslladar-les a les diferents candidatures que es presentin a les eleccions municipals a Tàrrega.
Fruit d'aquesta recollida d'iniciatives han sortit aquestes deu propostes que les traslladem a les diferents candidatures:

 1. Protecció dels espais agroforestals del terme municipal. Redacció d'un catàleg i d'una normativa que protegeixi aquests espais. Recuperar i evitar la destrucció de la vegetació, de l'arbrat als camins, marges i espais erms del terme. No permetre les rompudes, ni els moviments de terres sense permís.
 2. Adequar els camins i les carreteres rurals del terme, per al pas i per a la circulació segura de persones, de ciclistes i de fauna salvatge. Les vies de titularitat municipal i de la Diputació, han de servir per a la pràctica del lleure, i pensades globalment, per a la fauna i la vegetació, per caminar i per anar en bicicleta.
 3. Protegir els impactes negatius que, sobre el paisatge i la biodiversitat agroforestal suposa la implantació d'abocadors, les plantes de compostatge i les explotacions ramaderes intensives.
 4. Implantació de propostes efectives per millorar la recollida selectiva de residus, per tal d'arribar en una primera fase al 60% de recollida de selectiva.
 5. Carril bici i aparcament de bicicletes al nucli urbà.
 6. Solucionar l'accés segur de vianants i de ciclistes als polígons industrials del terme.
 7. Eliminar l'aplicació a l'espai públic de l'herbicida cancerigen Glifosat.
 8. Recuperar els pous d'aigua que estan plens de nitrats a causa de les explotacions ramaderes.
 9. Fer propaganda d'educació ambiental per aconseguir els objectius proposats.
 10. Seguir treballant en l'eficiència lumínica a la nostra ciutat.
 11. Eficiència energètica. Proposta d'estudi de la despesa en aire condicionat i calefacció dels edificis públics. Prova pilot en un dels edificis públics de la ciutat per estudiar l'estalvi econòmic (i mesurar el cost d'implantació i el període de carència per recuperar la inversió en l'estalvi) i l'impacte mediambiental que suposaria.
 12. Fer transparent, públic i periòdic, des de les institucions l'indicador del control que es realitza sobre la "petjada de carboni" dels serveis i activitats propis de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.
 13. Impedir l'ús de l'envàs de plàstic d'un sòl ús a l'espai públic interior o exterior als esdeveniments i/o celebracions organitzats per l'Ajuntament o en els quals l'Ajuntament hi col·labori. Aplicar-ho a la Fira del Teatre al Carrer del 2019.
 14. Situar arreu de la ciutat, minideixalleries per dipositar-hi els petits residus.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article