Urgella

Noms propis

per Miquel Aguilar

Firmes NT, Gent NT

Urgella
Urgella | Karsten Würth on Unsplash

Coll i camí. El topònim es manté almenys durant dos segles, des del XVI, en què es documenta com a "coll de la Urgela" (Cartes de Stas Creus y Estimes, f. 35v), fins al XVII, en què es recull com a "coll de·la Urgella" (Estimes – Estimas, n. 737-791). D'origen iberobasc, l'arrel ur- significa 'aigua, font' i l'element sufixal -gi indica proximitat, mentre que -ell/a és el sufix diminutiu en llengua catalana, atès que el topònim deriva del nom Urtx (Cerdanya). El camí del coll de la Urgella, també trobat en la documentació consultada, deuria menar del nucli urbà de Tàrrega fins a aquest indret elevat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article