Bogadors

Noms propis

per Miquel Aguilar

Firmes NT, Gent NT

Bogadors
Bogadors | David Köhler on Unsplash

Vinya. Topònim antic, documentat a l'inici del segle xvi, al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, on es pot llegir amb dificultats la referència "la vinya de bogados", al f. 48v. D'arrel desconeguda, potser preromana, i de significat incert. La idea més raonable, alhora que la més simple, emparenta aquest nom amb l'ofici de bogar, és a dir, adobar; altrament, en parlars occidentals, un bogar és també un indret on creixen bogues (o boves), una planta pròpia de zones humides i rius de poc cabal; finalment, a l'Urgell, entre altres llocs, rep el nom boga una fita, una delimitació de terrenys.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article