La gestió més eficient de l'aigua, principal repte dels agricultors

El reg pressuritzat ha esdevingut en els darrers anys una aposta clau pel sector agrícola, ja que condiciona la millora i la posada en escena de nous cultius en comarques com l’Urgell, on el Segarra-Garrigues hi té una forta presència. Aconseguir la gestió de l'aigua més eficient es converteix sovint en un tot un repte pels agricultors. Conèixer el conreu i els indicadors de la quantitat d'aigua necessària són aspectes importants per aconseguir aquesta gestió eficient i obtenir una bona producció. Vídeo: Urgell TV