Professionals que deixen empremta!

El motor de l'Associació Alba són els seus professionals. Aquest és un recull d'imatges del dia a dia d'aquests professionals, un homenatge a la seva dedicació i compromís. Un vídeo que es va estrenar a les 1s Jornades de Professionals d'Alba realitzades el 24 d'octubre de 2015.