El Centre Cultural es confon d'anys

Qualsevol publicació que vulgui ser plural ha de donar veu a tothom. Com que aquesta és la nostra voluntat, reservem un espai perquè els nostres lectors puguin enviar-nos els seus articles. Per tant, si teniu res a comentar, criticar, agrair o valorar, no dubteu en escriure'ns una carta a la directora i la publicarem a El Lector Opina. Ens els podeu fer arribar a l'adreça tarrega@segre.com juntament amb les vostres dades personals.

ANTONI CANALS MORERA

A l'escrit de la directora d'aquest setmanari, Lourdes Cardona, del 18 de gener passat titulat L'any que ens espera, es diu que aquest any el Centre Cultural festeja mig segle de vida i al darrer número del setmanari s'hi anunciava un concert de piano per tal de celebrar-ho.

Aquesta entitat festejarà el que cregui convenient, però la realitat és que aquest any el Centre Cultural de Tàrrega complirà 31 anys, no 50. Entre els seus capdavanters hi ha persones que sempre han pretès que l'entitat és la mateixa que l'antic Centre Comarcal de Cultura de Tàrrega que va crear la Diputació de Lleida l'any 1969, però això no és cert. El Centre Cultural de Tàrrega està realitzant una activitat prou meritòria: Premis Culturàlia, visites a poblacions i paratges de l'entorn, conferències, etc. i no li cal pretendre modificar la realitat encara que potser a alguns els pugui fer il·lusió celebrar cinquantenaris.

El Centre Cultural es va constituir com a associació l'any 1988 i conec bé la qüestió perquè vaig participar activament en l'assemblea constituent, així com en la redacció del seu reglament de Règim interior junt amb els senyors Francisco Carrasquer i Joan Tous. No va ser en absolut un canvi de nom del que fins aleshores havia estat el Centre Comarcal de Cultura, ni una modificació de la seva personalitat jurídica. Enlloc dels seus estatuts s'invoca aquesta intenció. El fet que les dues entitats tinguessin en comú la finalitat de realitzar una activitat cultural no suposa que fossin la mateixa institució. La constitució del Centre Cultural va suposar la voluntat de crear una nova entitat, a banda que hi haguessin persones que havíem participat anteriorment en les activitats del Centre Comarcal. Precisament algunes d'aquestes persones van veure amb disgust que la nova institució no guardés cap vinculació orgànica amb l'anterior, cosa per altra part era difícilment possible.

I què se'n va fer del Centre Comarcal de Cultura? Possiblement com passa en tantes entitats, legalment no es va arribar a extingir. Joan Tous i Sanabra a la Nova Tàrrega del 12 de març de 1988, publica un escrit amb el títol "Dissolució del Centre Comarcal de Cultura" que comença dient: "Estem assistint a l'agonia del que un dia fou orgull del moviment cultural targarí..." i continua recordant els que foren els seus presidents nomenats, començant per Ramon Novell, de qui fa un elogi per la tasca que va realitzar, fins a qui en va ser el darrer, el notari valencià i catalanista Alfons López Tena.

No crec que tot això als targarins els interessi gaire perquè són fets de dècades passades però si m'he decidit a explicar-ho és perquè considero preferible que no es tergiversi la petita història de les entitats de la nostra ciutat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article