Posicionament del Comú de Tàrrega en els Pressupostos del 2019

Amb la finalitat d'oferir el màxim nombre de veus possible, el setmanari Nova Tàrrega també publica articles d'Opinió dels grups municipals dels diversos partits polítics, tinguin o no representació al consistori. Els trobareu també en aquest espai.

COMÚ DE TÀRREGA

1. Vam expressar la queixa del nostre grup per la tardança en la presentació de la proposta de pressupost de 2019 als grups del Ple. I més quan encara s'han canviat partides a darrera hora. Pensem que la temporalitat ha de ser una altra. Estem parlant d'un dels Plens més importants de l'any.

2. Cal tenir clar que els pressupostos són previsió de les bones intencions. Però la realitat la veiem en el tancament de l'any, en veure que l'execució moltes vegades no té a veure amb allò pressupostat. I aquí és on es veuen les tendències de cada grup. I aquí és on discrepem principalment quan veiem que les partides socials sovint són retallades per cobrir altres partides o per generar un romanent que posteriorment solament utilitzarem per obres.

3. Pensem que és un pressupost continuista, la qual cosa no ens alegra especialment. Malgrat tot vam fer els següents esments:

3.1. En el Pla d'obres es parla més d'arranjament i millores necessàries (moltes obres en lloc d'una de faraònica). S'ha incrementat la despesa en enllumenat, en compactació, en voreres i carrers degradats. I en principi hi ha unes aportacions externes que sumen un total d'1.382.000 euros + 260.000 euros per la venda de terrenys municipals edificables. Si finalment es porta a terme, és una bona feina. Però podria ser que tot quedés en bones intencions. Ja es veurà.

3.2. Els pisos per necessitats temporals (pisos socials) que té l'Ajuntament, tenen assignats uns 10.000 euros per arranjar-los i poder-los utilitzar, en lloc d'anar a lloguer quan sorgeix la necessitat. És el tercer any que hi ha dotació pressupostària. Sempre es deia que no n'hi havia prou, que es necessitava al voltant de 10.000 euros. Ara ja hi són. Demanem el compromís que les obres s'iniciïn i, si pot ser, s'acabin abans de les eleccions municipals. Se'ns diu que així serà i que ho assumeixen.

3.3. Hi ha una inversió en enllumenat mediambientalment més sostenible gairebé de 95.000 euros. Molt més que l'any passat. Però també demanem que s'executi en la seva totalitat la partida, a més de tenir en compte la proposta feta per un grup d'habitants en la Comissió de Participació, en la qual demanen que es tinguin en compte els carrers amb espais foscos i desprotegits perquè siguin els primers a ser enllumenats per donar més seguretat i tranquil·litat a les persones que per allí passen. Se'ns diu que així serà i que ho assumeixen.

3.4. El 2018 s'ha distingit per acordar, després d'una moció presentada per nosaltres i la CUP, un estudi i implantació d'una prova pilot del nou sistema de recollida d'escombraries (que en cas que ningú faci cap altra proposta, serà el porta a porta). I en el pressupost 2019 no se'n parla ni s'obre una partida en previsió de tot el tema d'escombraries. L'alcaldessa ens garanteix que ja s'està treballant en el tema, però que bàsicament aquesta feina es fa des de l'empresa Urgell Net, en la qual l'Ajuntament hi té una participació del 22%. Es farà el possible perquè tot plegat acabi funcionant durant el 2019. I estan d'acord amb nosaltres que no es pot seguir igual que fins ara. Assumeixen el tema.

3.5. El mateix succeeix amb el Pla de Mobilitat consensuat entre tots els partits polítics i que caldria començar a implantar quan s'aprovi definitivament, que hauria de ser durant el primer trimestre de 2019. La primera actuació parcial suposa una despesa de 18.000 euros, i aquesta despesa no està prevista en els pressupostos. Ens diuen que aquesta despesa no té una partida específica, perquè s'utilitzarà el pressupost d'interior per la pintura horitzontal i de serveis o guarda urbana per la senyalització vertical. Però es comprometen a finalitzar la primera fase durant el 2019.

3.6. Es proposa que en cap cas es quedin sense utilitzar en el 100% les partides dotades amb imports per millorar l'accessibilitat i el deteriorament de les voreres de la ciutat. I caldria ampliar les zones d'actuació proporcionalment a tots els barris i no solament al centre. També assumeixen el tema.

3.7. I finalment, quan vam parlar amb l'equip de govern la vigília del Ple, els vam demanar que assumissin els estudis mediambientals i energètics que ja té l'Ajuntament per millorar l'eficiència energètica i implantar-la emprant models mediambientals sostenibles. Ens van dir que ja havien fet aquesta feina novament i que ja tenien els estudis al respecte. Els vam demanar de tirar endavant un pla pilot en un edifici suficientment emblemàtic de la ciutat i calibrar els estalvis a llarg termini emprant aquests tipus d'energies sostenibles. Ho van supeditar al superàvit pressupostari de 2018 i que es faria amb el romanent permès, tal com estableix la normativa actual. I és ben cert que hi haurà romanent per fer-ho. Van proposar fer el pla pilot en un dels dos edificis amb més mancances en aquest tema: el pavelló municipal o el Col·legi Jacint Verdaguer. L'important és que ho van assumir.

4. En el torn de rèplica els vam dir que estàvem satisfets. I que esperàvem que no caiguessin en sac foradat. Però, tot i haver-nos donat tots els caramels que els havíem demanat, no podíem votar a favor d'aquests pressupostos per no donar més èmfasi en els apartats socials i no dotar de mesures per ajudar a pal·liar aquests problemes amb especialistes que treballessin damunt el terreny. Però tampoc podíem votar-hi en contra després d'haver arribat a acords que creiem que són bons per a la ciutat. La democràcia és diàleg, estira-i-afluixa, acords, encontres i desencontres. Però tot això no es pot fer si no ens trobem. Finalment el nostre vot va ser ABSTENCIÓ.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article