Pla de mobilitat urbana sostenible de Tàrrega

Amb la finalitat d'oferir el màxim nombre de veus possible, el setmanari Nova Tàrrega també publica articles d'Opinió dels grups municipals dels diversos partits polítics, tinguin o no representació al consistori. Els trobareu també en aquest espai.

JOSEP M. CUCURULL, grup municipal Comú de Tàrrega

L'Ajuntament de Tàrrega va encarregar l'any 2017 a l'empresa DYMO (Desarrollo Organización Y Movilidad SA) la redacció d'un Pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat de Tàrrega. 

L'empresa va exposar el seu treball durant el primer semestre d'enguany al consistori, on érem presents tots els grups municipals. L'estudi valora la situació actual, detecta les mancances i proposa les accions a desenvolupar per millorar la mobilitat urbana en tots els sentits.

Actualment estem en la fase de demanar el parer de les institucions que hi tenen més a dir, per la seva incidència en moments puntuals en la mobilitat urbana, com són els col·legis, les llars d'infants, el casal de gent gran, el CAP, les empreses... 

La previsió és poder aprovar aquest Pla de Mobilitat Urbana abans de finalitzar el 2018, i iniciar la seva aplicació el 2019 en diferents fases.

Aquest estudi fa especial menció a la mobilitat a peu i en bicicleta, aquesta darrera molt poc utilitzada en la vida quotidiana de la ciutat. Pot ser que falti interès ciutadà per aquest tipus de mobilitat, però també és cert que el municipi no té desplegades les mínimes estructures perquè això canviï. I aquest pas és necessari fer-lo tan aviat com sigui possible i no demorar-lo en el temps. 

Les ciutats és dissenyen cada cop més per al gaudiment de la ciutadania. I això ha de comportar que tothom pugui tenir accessos des de tota la ciutat fins als llocs més concorreguts al centre, mitjançant una xarxa de vials amples i segurs, on els vianants gaudeixin del seu passeig quotidià i/o puguin desplaçar-se amb comoditat per realitzar les seves activitats quotidianes. 

També ha d'haver-hi zones pacificades on les bicicletes i els vehicles tinguin una convivència normalitzada, a més de disposar dels carrils bici que siguin necessaris per fomentar i afavorir el seu ús. 

En aquest Pla de mobilitat també es contemplen els accessos als polígons industrials de la ciutat. En alguns casos, com són els de Riambau i Llevant, la solució ideal és més fàcil que en altres sense gaire cost. La seva pacificació i accés amb bicicleta i a peu passa per ampliar el passeig de l'antiga Nacional II fins al final dels polígons. Actualment els vianants han de passar pel voral de la carretera, sense cap mena de protecció i amb els vehicles circulant a velocitats excessives. I si han de travessar la via, no tenen marcats els passos de vianants que els haurien de protegir.

Però tenim el cas més greu del polígon de la Canaleta, on actualment és gairebé impossible d'anar-hi a peu. I en bicicleta suposa un risc considerable, ja que el carril d'accés a la rotonda dels vehicles que vénen de Guissona es fon amb el carril de sortida cap a Agramunt i el polígon de la Canaleta. I en aquest carril tots sabem que la velocitat amb què circulen els vehicles és del tot inapropiada.

El Pla també fa esment a la connexió amb el Talladell, que és un indret molt utilitzat pels passejos quotidians de les persones que volen fer salut. I en canvi no fa esment, perquè no correspon pròpiament al municipi de Tàrrega, al vial ja proposat algun cop que connectés Tàrrega amb Vilagrassa. Pensem que caldria tenir-lo present i incorporar-lo en un futur proper.

És clar que aquest Pla de Mobilitat Urbana no agradarà a tots per igual. Però és del tot necessari per millorar la vida de la ciutat. I proposem a tota la ciutadania que faci ús del seu dret de participar en la vida de la ciutat i hi digui la seva. En cas contrari, no tindrem tot el dret de criticar-lo si no hi estiguéssim d'acord.

Personalment crec que tot és millorable, i faré les meves propostes al respecte en l'exposició final. Algunes ja les he expressat. Però el que més em preocupa és la lentitud en la seva implantació, especialment pel que fa als polígon industrials, perquè gairebé no ens permet altra alternativa que anar-hi en cotxe.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article