Participació ciutadana als plens municipals

Amb la finalitat d'oferir el màxim nombre de veus possible, el setmanari Nova Tàrrega també publica articles d'Opinió dels grups municipals dels diversos partits polítics, tinguin o no representació al consistori. Els trobareu també en aquest espai.

JOSEP M. CUCURULL, regidor del Comú de Tàrrega

El dia 9 de febrer de 2016, el nostre regidor Joan Fornsubirà va presentar una moció al Ple per millorar la participació ciutadana donant la veu a la ciutadania. En aquesta moció es proposava que es prenguessin unes petites mesures per permetre que al final dels Plens Municipals els ciutadans hi poguessin participar en forma presencial o en forma d'escrit previ, al qual se li havia de donar resposta pública al final del Ple.

A requeriment de l'equip de govern, el nostre grup vam retirar la moció perquè es va dir que s'estava treballant per un Reglament de Participació Ciutadana complet i que es volia que fos consensuat. 

D'això ja han passat tres anys, i d'aquest reglament, com que el més calent és a l'aigüera, és previsible que no se'n sàpiga res, fins que en la campanya electoral, tothom torni a insistir en el tema, i a prometre de nou que la gent podrà participar, cosa que, almenys en aquest darrer període, no ha estat així.

I com que no s'ha acomplert el que es va prometre, nosaltres, en el Ple d'aquest mes de març, tornem a presentar la moció per permetre que la gent pugui participar en els Plens, això sí, de forma reglamentada i limitada.

Hi ha ja moltes ciutats semblants a la nostra que tenen un reglament per poder intervenir al final dels Plens dels respectius municipis, però aquesta possibilitat a Tàrrega ens fa l'efecte que fa molt respecte a l'equip de govern.

Del Reglament, es va presentar als grups polítics i a les entitats socials un esborrany sobre el qual tots vam fer aportacions, però no devia agradar gaire als actuals governants, perquè d'allò no se n'ha sabut mai més res.

En aquests pressupostos, l'equip de govern ha iniciat una sistema de participació a través d'una empresa externa que ho ha organitzat, de la qual cosa encara no en sabem res. Quan s'acabi el procés, ja veurem la valoració que n'haurem de fer, però d'entrada no ens ha agradat que s'hagi fet d'una manera bastant opaca i sense facilitar la participació de la gent més enllà dels ciutadans més formats i assabentats en general. 

Ens temem que una altra vegada hagi sigut tot un muntatge de cares a la Tàrrega oficial, del qual els exclosos de tota la vida ni s'han assabentat.

Sigui com sigui, i a la vista que la promesa que ens van fer fa tres anys no s'ha acomplert, com tantes altres que ens han colat, tornarem a presentar la moció perquè, com a mínim, puguem posar els actuals governants de la ciutat davant les seves contradiccions i incompliments més flagrants.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article