Càritas Parroquial de Tàrrega

Les entitats en moviment

Firmes NT

Els membres de la Junta de Càritas Parroquial de Tàrrega
Els membres de la Junta de Càritas Parroquial de Tàrrega | Jaume Solé

Qui som

Càritas Parroquial de Tàrrega és una entitat targarina sense ànim de lucre formada per voluntaris la finalitat de la qual és ajudar aquelles persones que la carència de mitjans materials fa perillar la seva dignitat. La nostra acció va adreçada a l'acollida i acompanyament de persones vulnerables o excloses de la societat. El nostre àmbit d'actuació és Tàrrega.
Oferim ajuda centrada en la persona, per la defensa dels seus drets en l'àmbit del desenvolupament integral: necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social amb independència del sexe, credo, orientació, procedència i qualsevol altra consideració del tipus que sigui. La nostra tasca és actuar quan els mecanismes socials als que té dret s'han exhaurit.

Càritas Parroquial de Tàrrega es va constituir l'any 1984, si bé des de la Parròquia ja s'atenien transeünts al 1960. Està constituïda per socis, voluntaris i professionals i el seu funcionament és orgànic i democràtic. L'òrgan rector és la Junta, constituïda per voluntaris. 

Els voluntaris ajuden a fer l'acció assistencial i són membres de l'Assemblea. Constituïts en Assemblea, aproven els membres de la Junta, les renovacions, els pressupostos i els comptes de resultats. Els socis, amb les seves aportacions econòmiques en forma de quotes, contribueixen al funcionament econòmic de Càritas i en permeten la continuïtat. L'Equip de Professionals s'encarrega del suport tècnic de les accions en cadascuna de les especialitats, l'administració, el seguiment de les subvencions i l'aspecte logístic de les actuacions.
El suport econòmic a l'acció de Càritas està constituït per les quotes dels socis, les donacions, les transferències provinents de la Campanya de la Renda, les ajudes del Bisbat de Solsona, els convenis, les deixes i altres aportacions d'empreses...

 

Què fem

Totes aquestes actuacions s'estructuren en Programes d'acció, en els quals professionals, voluntaris, mitjans econòmics i el responsable del Programa duen a terme les activitats pròpies de cada necessitat. Aquests Programes són: Acollida, Infància i Família, Assessorament legal i estrangeria, Persones sense llar, Vulnerabilitat, Pla d'ajut social i Fons de solidaritat. Vellesa, Servei soci laboral i promoció a la inserció. Permeten acollir, escoltar, orientar, acompanyar i aportar solucions a les persones necessitades. Entre tots els programes, al 2016 es varen atendre 2.861 persones.

Per a les persones en risc d'exclusió social, Càritas Parroquial de Tàrrega va crear Cartaes, empresa d'inserció sociolaboral. En aquest moment hi ha 15 persones en procés d'inserció. 

 

Cap a on anem

Constatem que ens queden moltes necessitats a les quals no podem donar resposta i que, en tractar-se d'una qüestió estructural, perduraran. Voldríem aportar solucions però ens farien falta més socis, més voluntaris de totes les edats i professions i més recursos econòmics. Si els obtenim aconseguirem una societat més justa, millor i més cohesionada socialment. Penseu que cada euro aportat té un retorn social equivalent a 3 o 4 euros. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article