Pocs serveis i difícil accés als medicaments, els principals problemes de la gent gran de l'Urgell

Crònica Urgell

Presentació de l'estudi
Presentació de l'estudi | Urgell TV

Mancances en l'accés al transport o als medicaments i una escassa prestació de serveis als municipis petits. Aquestes són les principals conclusions que s'han extret de la diagnosi sobre els serveis a la gent gran a l'Urgell. L'estudi, impulsat pel Consell Comarcal, l'ha elaborat l’empresa Raiels i ha comptat amb la participació d'unes 325 persones. Aquesta diagnosi també reflecteix com els municipis amb menys recursos se les han enginyat per poder continuar oferint una bona qualitat de vida a les persones de més edat. Un exemple es pot trobar a Nalec.

Més informació a Urgell TV

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article