El Pati de Tàrrega, història d'un espai urbà. El Monument als Països Catalans (14)

Notícia de Tàrrega

per Jaume Ramon Solé

Firmes NT

Projecte en planta del projecte de remodelació del Pati redactat pels Arquitectes Martorell/Bohigas/Mackay
Projecte en planta del projecte de remodelació del Pati redactat pels Arquitectes Martorell/Bohigas/Mackay

De l'any 1967 cap ençà, la reforma més important feta al conjunt urbanístic del Pati ha estat la remodelació de l'any 1981, motivada principalment per la instal·lació del Monument als Països Catalans d'Andreu Alfaro. L'acord d'adquirir el monument es va prendre en el plenari municipal del dia 5 de desembre de 1979.

L'any 1980 s'hi van instal·lar els bancs de fusta lineals tal com encara els veiem actualment, i el mes de febrer de 1981, l'alcalde Eugeni Nadal i l'arquitecte Josep Maria Martorell van exposar el projecte de remodelació redactat pels prestigiosos Arquitectes Martorell/Bohigas/Mackay, en un acte públic a l'Ajuntament que fou seguit per més de 125 ciutadans.

El projecte redactat situava el monument als Països Catalans més al sud d'on es troba actualment, aquest ampliava la plataforma del Pati pel damunt de les escales i dels lavabos públics. Això permetria millorar la perspectiva del monument des del carrer Joan Maragall, i la nova plataforma creava un mirador cap a migdia.

A l'altre extrem de la plaça, preveia tancar el Pati pel costat nord, amb la col·locació d'un banc circular continu al costat de l'avinguda de Catalunya i s'enjardinava aquest tram fins a la carretera amb parterres que havien de limitar amb una filera de xiprers en forma de corba.

També s'ordenava l'espai i el trànsit de la plaça Anselm Clavé, s'ampliaven les voreres de la zona nord del Pati, i a la part central s'eliminaven els parterres existents i s'hi construïa una grada longitudinal i enfonsada encarada al monument.

Al suprimir-se els parterres dels espais centrals, es traslladava el monument a Ramon Carnicer, al costat de les escales del Carrer del Carme.

Hi van haver crítiques favorables i polèmiques per a tots els gustos. Cal dir però, que moltes de les actuacions que contemplava el projecte no es van acabar implementant.

La inauguració del monument es féu la nit de Sant Joan del 1981, amb ofrenes florals fetes per entitats i partits polítics de la ciutat. L'actuació de la cantant Maria del Mar Bonet va seguir a l'acte inaugural i l'orquestra California va amenitzar el ball de la tradicional revetlla.

La corporació municipal no va comptar amb la presència de tots els seus membres, ja que cap dels regidors del grup municipal socialista, que s'havien oposat a la despesa del monument, van assistir a l'acte inaugural.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article