Satisfacció al Patronat del Monestir per la restauració de la Portalada