Ha començat la col·locació del parquet nou de l'Avellaneda