'Ideologia de gènere': un diccionari de batalla

Manifestació pels drets dels homosexuals a NY, 1976
Manifestació pels drets dels homosexuals a NY, 1976

És professora de Filosofia a l'INS Alfons Costafreda de Tàrrega. Ella mateixa explica al seu bloc, L'habitació xinesa, que "intento ensenyar filosofia, que és fonamentalment ensenyar a pensar, i es comença a pensar, com diu Popper, quan ens trobem davant d'un problema, d'una situacó que no es correspon de manera còmoda amb les nostres expectatives, sinó que ens crea una certa certa incomoditat. Hi ha a qui no li agradada aquesta incomoditat, però és cert que els problemes contenen una certa dosi de sorpresa, intriga, inquietud, emoció, que els fa addictius. Per això aquest és un bloc de problemes, on rarament trobareu una resposta clara". Col·labora amb nosaltres des que el setmanari va encetar la seva nova etapa amb una Pastilla Vermella cada mes.

Gènere: concepte institucionalitzat a la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Pequín, 1995), com a eina d'anàlisi social dels problemes que repercuteixen en les dones, que no poden ser tractats aïlladament, sinó com a estructurals, depenent de com estan organitzades les societats, i de la forma en què aquestes determinen les funcions d'homes i dones. Per tant, tot i que sorgeix de la reflexió feminista, actua més enllà de les problemàtiques centrades en les dones, i abraça tot el conjunt de construccions socials entorn de la sexualitat que afecten homes i dones.

Estudis de gènere: perspectiva sociològica per abordar els problemes socials des del punt de vista del gènere, fent ús de conceptes com expressió de gènere o identitat de gènere per explicar la diversitat que es dóna de fet en la societat més enllà de les categories biològiques, sense considerar-ne cap com a anormal o desviada, és a dir, buscant l'objectivitat.

Violència de gènere: aquella que s'exerceix contra qualsevol persona que no compleixi els cànons de vida i comportament que estableix el sistema binari i patriarcal per a cadascun dels dos sexes (homosexualitat o transsexualitat, per exemple).

Violència contra les dones: també anomenada violència masclista, és només una part d'allò que anomenem violència de gènere, i és aquella violència que s'exerceix sobre les dones només pel fet de ser dones. Igual que la violència racista s'ha exercit, per exemple, contra persones negres pel sol fet de ser negres.

Violència contra els homes: no existeix. No hi ha violència contra els homes pel sol fet de ser-ho. Sí que s'exerceix contra homes per no ser prou homes, ser homosexuals, o per ser negres, però no per ser homes.

Ideologia: segons Karl Marx, sistema de creences errònies que està al servei del sistema, per tal que l'oprimit no percebi el seu estat, privant-lo, així, de la seva llibertat. També des de posicions més conservadores es considera un terme negatiu, i s'advoca per una fi de les ideologies i el triomf del pensament únic.

Ideologia de gènere: forma despectiva amb la qual tant el Vaticà com els sectors progressistes igualitaristes (formacions polítiques com VOX, UPyD, etcètera) es refereixen a les aspiracions feministes. És una estratègia per presentar la seva postura com a no ideològica i, per tant, neutra i més vertadera, que s'expressa sobretot reclamant una igualtat en la victimització d'homes i dones ("Els homes també som víctimes de les dones!").

De passada, serveix com a truc per confondre els termes igualtat amb identitat (Uh! Volen anorrear les diferències entre homes i dones!), la maternitat lliure amb aniquilació de la maternitat (Uh! Assassines de nens!), gènere amb orientació sexual (Uh! Ara volen imposar-nos la homosexualitat!) i drets de les dones amb guerra contra els homes (Uh! Ens denuncien falsament, van contra els homes, ens volen prendre els fills!).

Tanmateix, com hem vist, el gènere és una categoria sociològica, i no una ideologia, com no ho és la teoria de l'evolució, per exemple. No pretén alienar ni privar de llibertat, sinó desemmascarar l'arrel d'una altra ideologia: la patriarcal.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article