Antoni Tacies Salla

Antoni Tacies Salla fa 3 anys que és president de la Societat Ateneu de Tàrrega, entitat de la qual n'és soci des de fa 40 anys. Ens explica com és que s'hi va afegir i per què va acceptar esser-ne el president, així com moltes altres coses relacionades amb el Centenari de l'Ateneu a l'entrevista que li ha fet Lourdes Cardona. Aquestes són algunes de les imatges amb què la il·lustrem.

Fotos de Jaume Solé