Rubinada del Leslie

Els efectes de l'huracà Leslie, que va arribar a casa nostra convertit en una forta tempesta, també es van deixar notar a Tàrrega, que ha passat la nit pendent dels sensors instal·lats a la capçalera de l'Ondara, a la Segarra, per preveure crescudes sobtades del riu. De fet, dilluns ens vam llevar baixant rubina pel Reguer, que va ocasionar uns quants desperfectes vora el Camp dels Escolapis.

Fotos de Jaume Solé