Quatre premiats al sorteig del Forat del Conill a Camprodon