Seguici festiu 2017

Recull de fotos de Jaume Solé del seguici festiu i la processó de les Santes Espines. Festa Major 2017.